Bir Sayfa Seçin

Polbak AS

Import & Eksport

 

Import

De fleste forbrukervarer kan importeres til Norge uten at det er krav om importlisens eller tillatelser. For en rekke varer og varetyper vil det imidlertid være krav om registrering og godkjenning, eller at det stilles særskilte krav til produktene.

Ekport

De fleste varer og tjenester kan eksporteres fra Norge uten at du behøver å søke om tillatelse. Eksport til land utenfor EU skal i utgangspunktet forhåndsmeldes til Tolletaten. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være spesielle regler og restriksjoner på noen varer. I andre tilfeller kan det være restriksjoner mot å eksportere til et bestemt land, eller at mottakerlandet har restriksjoner mot import.

Kontak oss

Polbak AS

924925466

Nimannsveien 6, 2. Etasje
3022 Drammen

+47 973 03 415

Send e-post